Gästis

Mitt i byn ligger det här huset som tidigare var gästgiveri. Jag vet inte när gästgiveriverksamheten startade, men den lär ha varit igång in på 70-talet. Idag är här privatbostad. Någon av mina läsare kanske vet mer?

Ett vackert gammalt hus är det i alla fall! Här kommer en bild från i vintras på hela huset, och en nytagen på farstukvisten.

Lägg märke till att det inte "bara" är ett vinkelhus, utan två huskroppar som går i kors!
0 kommentarer