Ölsjöns kraftstation

Anläggningen är från 1935 och fortfarande i drift.

minikraftverk Ölsjön

Fint läge invid ån.Tegelfasaden är på väg att vittra sönder, men nog är det en vacker byggnad.Här kommer vattenledningen in i huset.Bitvis är det rör av trä!
0 kommentarer