En liten stuga på HäcklavägenVisst påminner den om den lilla lilla stugan i Elsa Beskows saga om den lilla lilla gumman? Elsa Beskow bodde faktiskt i Ramsberg undernågra år, men det var efter att den boken kom ut, så jag kan inte påstå att det är det här huset hon har inspirerats av...

Även om den här stugan är liten så är den större än det lilla huset på Sellens väg
0 kommentarer