Häcklavägen i skymningen

Snyggare dörrparti än så här får man leta efter! Lägg märke till att delar av smidesräcket är vitmålat för att framhäva det geometriska mönstret.
0 kommentarer