Grimsöbodar, skolan

Grimsöbodar är en mycket liten by med ett fantstiskt läge och bara fina hus! Skolan var i bruk ända in på 60-talet. Hur kunde man ha en skola i en by med fem - sex gårdar?

0 kommentarer