Boden på gamla kyrkogården

0 kommentarer

Före detta skoaffären

0 kommentarer

Filadelfiakyrkan

Nu måste jag blotta min okunnighet igen och erkänna att jag inte vet om detta fortfarande är en kyrka. Men jag har fått intrycket att det inte är det, utan en bostad eller ett fritidshus.
Det här är ett av Ramsberg få hus med eternitfasad. Runt dörren ser man faktiskt den gamla rödmålade träfasaden, som man kan ana på bilden här ovan.
 
Fler hus med eternitfasad, och med andra ovanliga fasadbeklädnader, hittar du här.
0 kommentarer