Bakom den stängda grinden


Larsbo heter det här stället, om man får tro Lantmäteriets karttjänst. Ligger längs vägen till Stråssa.
0 kommentarer